Manylion y Cais

Rhif y Cais:
C19/1084/32/DT
Math o Gais:
Cais Deiliaid Tŷ
Bwriad:
Estyniad llawr cyntaf / First floor extension
Penderfyniad:
Caniatawyd gydag Amodau
Asiant:
Mr Gwyn Pritchard (Ty Newydd Cyf)
Ymgeisydd:
Mr Elfyn Richards
Cyfeiriad:
Lon, Botwnnog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8HA
Cyfeirnod Grid:
224867.48, 330739.33
Ward:
Botwnnog
Cymuned:
Botwnnog
Swyddog:
Gwawr Teleri Hughes
Dyddiad Derbyn:
13-11-2019
Dyddiad Dilys:
13-11-2019
Dyddiad Pwyllgor Arfaethedig :
Dyddiad y Cyhoeddwyd y Penderfyniad:
17-02-2020
Statws y Cais:
Penderfyniad Wedi'i Wneud
 

  Cyfeiriad

Dogfennau

Math o Ddogfen Disgrifiad Braslun Lawrlwytho/Gweld
Hysbysiad Penderfyniad [Dec] Caniatau Lawrlwytho
Adroddiad Swyddog Officer Report Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael Lawrlwytho
Planiau 252657641574688032:: ::Plans Lawrlwytho
Planiau 91556311574688030:: ::Location Plan Lawrlwytho
Ffurflen Gais 158007551574688027:: ::Application Form NPD Lawrlwytho

Sylwadau

Enw Sylw Braslun Dyddiad Ffeil
Dŵr Cymru - Gwynedd Consultations (Dŵr Cymru)
Yn anffodus nid oes rhagolwg ar gael 05-12-2019 11:10:04 Lawrlwytho