Application Details

Application Reference Number:
C19/0858/45/LL
Application Type:
Full Planning
Proposal:
Dymchwel adeilad presennol ac adeiladu adeilad preswyl 3 llawr yn cynwys 28 fflat gofal ychwanegol (16 fflat 2 ystafell wely a 12 fflat 1 ystafell wely, defnyddiau llawr daear atodol yn cynnwys cyfleusterau cymunedol, swyddfa, ystafell beiriannau, storfa bin a storfa 'buggy') ynghyd a llefydd parcio a tirlunio cysylltiol / Demolition of existing building and construction of a 3 storey residential building comprising of 28 extra care flats (16 2 bedroom flats and 12 1 bedrooom flats, ancillary ground floor uses including communal facilities, office, plant room, bin store and buggy store) and associated car parking and landscaping
Decision:
Approved with Conditions
Agent:
Mr Neil Foxall (Caulmert Ltd)
Applicant:
Ms Elliw Owen (Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyf)
Location:
Frondeg Centre Ala Uchaf, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RE
Ward:
Community:
Officer:
Gwawr Teleri Hughes
Received Date:
04-09-2019
Valid Date:
24-09-2019
Proposed Committee Date:
Decision Issued Date:
20-12-2019
Application Status:
Decision Issued
 

Documents

Document Type Description Thumbnail Download/View
Online public document 6798 - Traffic Impact Assessment Final PDF - Canolfan Frondeg Pwllheli.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document ApplicationFormRedacted.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.001B_LocationPlan_A4.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.002_ExistingSitePlan_A1.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.003B_ProposedSitePlan_A1.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.005B_FirstFloorPlan_A2.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.006B_SecondFloorPlan_A2.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.009A_BoundaryPlan_A2.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.010C_ProposedElevations_A1_-_25.09.19.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.011_3DStreetViews_A3.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.012_3DAerialViews_A3.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.014_ExistingBuildingOverlay_A3.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document CCE-V1-XX-404001-C-3060-0002-S0-P01.1 - Standard Vehicle Swept Path Analysis.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document CCE-V1-XX-404001-C-3060-0003-S0-P01.1 - Heavy Goods Vehicle Swept Path Analysis.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Community and Linguistic Statement (English and Welsh).pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Design_and_Access_Statement_-_24.09.19.PDF Sorry, no preview available Download
Online public document Gwybodaeth_Ychwanegol_-_Datganiad_Cynllunio_Ategol_-_23.10.19.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Sylwadau_CNC_14.10.19.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Sylwadau_Polisi_09.10.19.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Sylwadau_Tai_Strategol_11.10.19.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document 3573-CAU-XX-XX-RP-T-9100-S4-C1 Supporting Planning Statement.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Affordable Housing Statement (English and Welsh).pdf Sorry, no preview available Download
Online public document C928.004C_GroundFloorPlan_A2.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Sylwadau Uned Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol - 24.10.19 .docx Sorry, no preview available Download
Online public document Gwybodaeth_Ychwanegol_-_Datganiad_Dylunio_a_Mynediad_-_23.10.19.pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Housing Mix Statement (English and Welsh).pdf Sorry, no preview available Download
Online public document Sylwadau Cyngor Tref Pwllheli - 17.10.19.rtf Sorry, no preview available Download
Online public document Sylwadau Dwr Cymru - 17.10.19.doc Sorry, no preview available Download
Online public document Sylwadau Uned Bioamrywiaeth - 22.10.19.doc Sorry, no preview available Download
Decision Notice [Dec] Caniatau [Dec] Caniatau Download
Committee Report Adroddiad Pwyllgor Cymraeg Sorry, no preview available Download
Committee Report Adroddiad Pwyllgor Saesneg Sorry, no preview available Download